Sustainable energy research at DTU

Publikation om bæredygtig energiforskning på DTU

DTU's publikation om bæredygtig energiforskning bringer en lang række eksempler på hvordan man gennem forskning og udvikling kan skabe den grønne, fossilfrie energifremtid.

Publikationen beskriver den igangværende forskning blandt DTU’s eksperter i bæredygtige energikilder, energisystemer samt i konvertering og lagring af energi. Videre demonstrerer publikationen DTU’s ekspertise i politiske analyser og anbefalinger, konsekvensanalyser og kapacitetsopbygning inden for bæredygtig energi.

Download "Sustainable energy research at DTU"

Trykte eksemplarer kan bestilles ved at sende navn og adresse til lepe@dtu.dk

 

Bæredygtig energiforskning

Leif Sønderberg Petersen
Chefkonsulent MSc
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
46 77 40 21
http://www.natlab.dtu.dk/Energi_omstilling/DTU-energiforskning-publikation
28 JUNI 2017