Enzymes for second generation bio fuels

En verden af viden om bæredygtig energi

DTU er i den internationale topliga, når det kommer til viden om og forskning i bæredygtig energi.

DTU har specialister i bæredygtige energikilder, energisystemer samt i konvertering og lagring af energi. Hertil kommer ekspertise i politiske analyser og anbefalinger, konsekvensanalyser og kapacitetsopbygning inden for bæredygtig energiudvikling.

DTU lægger stor vægt på at anlægge et holistisk syn på energisystemet. Installation af et individuelt solvarmeanlæg på en bygning, der er velisoleret og forsynet med fjernvarme er ikke nødvendigvis en god idé.

Og hvis en husejer undlader at isolere sit hus ordentligt, fordi der er installeret solceller på taget, vil løsningen heller ikke være optimal. Hvis vi skal løse de store udfordringer, vi står overfor, er det ikke tilstrækkeligt til at gennemføre forskning i nye energiteknologier. Det er lige så vigtigt at forbedre energieffektiviteten over en bred front.

Samlet set har DTU kernekompetencer og viden til at mestre helhedstænkning i energiforskningen. På denne baggrund arbejder DTU på at identificere, fremlægge og diskutere nye energiteknologier og systemer samt pege udfordringer, muligheder og begrænsninger i denne sammenhæng.

Endelig er det altafgørende for DTU, at forskningen udføres i tæt samarbejde med de bedste forskere i Europa og på verdensplan.

Europas førende på energi

DTU er netop blevet ranket som nummer to i verden og nummer et blandt de europæiske universiteter inden for kategorien 'Energy Science and Engineering'.

Det er Academic Ranking of World Universities 2016 fra Shanghai Jiao University, der tildeler DTU denne meget fornemme placering. 

Læs mere

Institutternes energiforskning

Med ikke mindre end 1.000 ansatte fordelt på mange institutter besidder DTU omfattende ekspertise på en lang række specialer indenfor energiteknologier og energisystemer. Læs mere om energiforskningen på DTU's institutter.

Bæredygtig energi

DTU's publikation om bæredygtig energiforskning bringer en lang række eksempler på hvordan man gennem forskning og udvikling kan skabe den grønne, fossilfrie energifremtid. Publikationen beskriver den igangværende forskning blandt DTU’s eksperter i bæredygtige energikilder, energisystemer samt i konvertering og lagring af energi. Videre demonstrerer publikationen DTU’s ekspertise i politiske analyser og anbefalinger, konsekvensanalyser og kapacitetsopbygning inden for bæredygtig energi.

DOWNLOAD "SUSTAINABLE ENERGY RESEARCH AT DTU"

Kontakt

Ulla Høeberg Jørgensen
Specialkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 64
http://www.natlab.dtu.dk/Energi_omstilling/Energividen
24 OKTOBER 2017