EMIRI

EMIRI

Videre udvikling af fremtidens bæredygtige energiteknologier kræver nye, avancerede materialer.

Videre udvikling af bæredygtige energiteknologier som vindmøller, solenergi og batterier til energilagring er stærkt afhængig af udvikling af innovative, effektive og økonomisk konkurrencedygtige avancerede materialer.

EMIRI - Energy Materials Industrial Research Initiative – skal bidrage til at løse denne udfordring ved at fremme forskning og innovation i avancerede materialer til bæredygtige energiteknologier.

Ved at samle forskning, industri og brancheorganisationer, og udnytte Europas kompetencer i verdensklasse inden for avancerede materialer skal EMIRI bidrage til at skabe økonomisk vækst og øget beskæftigelse i Europa.

I en undersøgelse udført af Europa-Kommissionen fremstår energi- og miljømaterialer som nøglesektorer med en værdi af 60 milliarder € i 2020. I Horizon 2020 lægges vægt på at fremskynde forskning og innovation inden for energiløsninger baseret på avancerede materialer og på at bringe dem hurtigere på markedet.

DTU's kontakter i EMIRI

Søren Linderoth

Institutdirektør, Professor

DTU Energi

Elena Guarneri

DTU, Afdeling for Forskning og Relationer

 

EMIRI website

På EMIRI's website findes yderligere information om initiativet, medlemmer fra industri og forskningsinstitutioner, nyheder og oplysninger om hvordan man bliver medlem af EMIRI. Gå til EMIRI website.
http://www.natlab.dtu.dk/Internationalt_samarbejde/EMIRI
24 OKTOBER 2017