Sustainable energy

Grøn energi

Der er nu bred enighed om at innovative energiteknologier er en central del af løsningen på at imødegå klimaudfordringerne, sikre økonomisk vækst og bevare høj forsyningssikkerhed. I ”Energy Technology Perspectives 2015” konkluderer IEA’s administrerende direktør Maria van der Hoeven, at med det nuværende tempo når verden ikke målet om at holde den globale temperaturstigning på 2 grader C. Derfor er forskning, udvikling og demonstration af nye bæredygtige energiteknologier og systemer vigtigt og presserende. Ikke mindst i lyset af COP21 i Paris. Her vedtog verdens politikere at temperaturstigningen "skal holdes et godt stykke under 2 grader C og helst begrænses til en temperaturstigning på 1,5 grader C".

Andelen af vedvarende energi som vind, sol og biomasse skal øges kraftigt. Denne omstilling kan ikke gennemføres fra dag til dag. Det vil tage årtier. Derfor er energieffektivisering vigtigt i forbindelse med brug af fossile brændstoffer og hos energiforbrugerne.

EU har sat konkrete mål for udviklingen af vedvarende energi, og Folketinget i Danmark har vedtaget en bred energiaftale med det mål, at hele det danske energiforbrug i 2050 kommer fra bæredygtige energiteknologier.

Heldigvis går omstillingen hånd i hånd med behovet for økonomisk vækst. Det store potentiale for produktion og eksport af bæredygtige energiteknologier vil skabe mange jobs. Danmark besidder stor ekspertise inden for bæredygtige energiteknologier og systemer. En stor del af denne ekspertise findes på DTU, hvor cirka 1.000 medarbejdere fra mange institutter forsker i bæredygtig energi.

For DTU er det meget vigtigt, at denne forskning foregår i tæt samarbejde med internationalt førende institutioner og eksperter. Endvidere arbejder DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi for at fremme samarbejde og synergi på tværs af DTU’s mange institutter. Laboratoriet har også til formål at styrke DTU’s deltagelse i internationale alliancer og fora på energiområdet. Med andre ord er DTU parat til at bidrage til samfundet med ekspert viden om lancering af den nødvendige grønne omstilling.

Bæredygtig energiforskning

DTU's publikation om bæredygtig energiforskning bringer en lang række eksempler på hvordan man gennem forskning og udvikling kan skabe den grønne, fossilfrie energifremtid. Publikationen beskriver den igangværende forskning blandt DTU’s eksperter i bæredygtige energikilder, energisystemer samt i konvertering og lagring af energi. Videre demonstrerer publikationen DTU’s ekspertise i politiske analyser og anbefalinger, konsekvensanalyser og kapacitetsopbygning inden for bæredygtig energi.

DOWNLOAD "SUSTANINABLE ENERGY RESEARCH AT DTU"

Kontakt

Leif Sønderberg Petersen
Chefkonsulent MSc
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
46 77 40 21
http://www.natlab.dtu.dk/energi_omstilling
30 APRIL 2017