Sustainable energy

Grøn energi

På COP22 i december 2016 bekræftede verdens statsledere deres fulde opbakning til den globale klimaaftale, der blev indgået i Paris i december 2015. Statslederne blev også enige om en køreplan for, hvordan Parisaftalens detaljer skal forhandles færdigt. COP22 blev således en vigtig milepæl for en global omstilling til bæredygtig energi.

Andelen af vedvarende energi som vind, sol og biomasse skal øges kraftigt. Denne omstilling kan ikke gennemføres fra dag til dag. Det vil tage årtier. Derfor er energieffektivisering vigtigt i forbindelse med brug af fossile brændstoffer og hos energiforbrugerne.

EU har sat konkrete mål for udviklingen af vedvarende energi, og Folketinget i Danmark har vedtaget en bred energiaftale med det mål, at hele det danske energiforbrug i 2050 kommer fra bæredygtige energiteknologier.

Heldigvis går omstillingen hånd i hånd med behovet for økonomisk vækst. Det store potentiale for produktion og eksport af bæredygtige energiteknologier vil skabe mange jobs. Danmark besidder stor ekspertise inden for bæredygtige energiteknologier og systemer. En stor del af denne ekspertise findes på DTU, hvor cirka 1.000 medarbejdere fra mange institutter forsker i bæredygtig energi. Med andre ord er DTU parat til at bidrage til samfundet med ekspert viden om lancering af den nødvendige grønne omstilling.

Bæredygtig energiforskning

DTU's publikation om bæredygtig energiforskning bringer en lang række eksempler på hvordan man gennem forskning og udvikling kan skabe den grønne, fossilfrie energifremtid. Publikationen beskriver den igangværende forskning blandt DTU’s eksperter i bæredygtige energikilder, energisystemer samt i konvertering og lagring af energi. Videre demonstrerer publikationen DTU’s ekspertise i politiske analyser og anbefalinger, konsekvensanalyser og kapacitetsopbygning inden for bæredygtig energi.

DOWNLOAD "SUSTANINABLE ENERGY RESEARCH AT DTU"

Kontakt

Ulla Høeberg Jørgensen
Specialkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 64
http://www.natlab.dtu.dk/energi_omstilling
24 OKTOBER 2017