Internationalt samarbejde

Samarbejde

DTU samarbejder internationalt inden for forskning og udvikling af bæredygtige energiteknologier. Det sker ved at vedligeholde og udvikle samarbejdet med udenlandske myndigheder og internationale organisationer inden for energisektoren og ved at repræsentere DTU i europæiske og internationale fora og alliancer

DTU arbejder på at indgå i særligt tætte strategiske partnerskaber og alliancer med partnere, hvor der er gensidige fordele i at arbejde tættere sammen. På energiområdet deltager DTU i nedennævnte internationale samarbejder.

EERA

Femten førende europæiske forskningsinstitutter har stiftet European Energy Research Alliance (EERA). EERA skal medvirke til at accelerere udviklingen af nye energiteknologier ved at udforme og gennemføre fælles forskningsprogrammer som kan understøtte EUs SET-plan og integrere aktiviteter og ressourcer, der kombinerer nationale og EU finansieringskilder og styrker komplementariteten og synergien. 

ECRA

The European Climate Research Alliance (ECRA) har til formål at styrke, udvide og optimere EU klima forskningskapacitet gennem fælles udnyttelse af førende nationale anlæg i Europa og fælles realisering af pan-EU-programmer.

EMIRI

EMIRI - Energy Materials Industrial Research Initiative - blev oprettet i 2012 med det formål at fremme forskning og innovation i avancerede materialer til kulstoffattige energiteknologier.

World Energy Council (WEC)

Danmark er medlem af World Energy Council (WEC), som er en global organisation der beskæftiger sig med alle former for energi. WEC arbejder for en global bæredygtig udvikling på energiområdet. WEC er en respekteret part i den globale energidebat og har indflydelse på den internationale udvikling på området. På den måde kan WEC betragtes som "Energiens FN".

OECD Halden Project

DTU varetager Danmarks deltagelse i OECD Halden Reactor Project, som er placeret i Norge. Projektet beskæftiger sig med reaktorsikkerhed i international sammenhæng.

http://www.natlab.dtu.dk/internationalt_samarbejde
24 OKTOBER 2017