World Energy Council

World Energy Council

World Energy Council (WEC) er den mest betydningsfulde, uafhængige globale organisation på energiområdet. WEC arbejder for at skaffe en stabil og økonomisk overkommelig forsyning af bæredygtig energi til hele verdens befolkning.

Viden
WEC er en international energi-organisation der indsamler viden og erfaring fra energivirksomheder, regeringer, forskere, NGO’er og energieksperter. WEC har særlige uddannelsesaktiviteter for unge der ønsker at gøre karriere inden for energisektoren.

Netværk
WEC’s netværk omfatter medlemsorganisationer i mere end 90 lande. Medlemsorganisationerne repræsenterer både den private og den offentlige energisektor i de enkelte lande. Hertil kommer nationale begivenheder, workshops og regionale møder, som tilsammen gør WEC til et enestående globalt netværk på energiområdet.

Indflydelse
WEC holder regelmæssige energitopmøder med deltagelse af ministre, embedsmænd, erhvervsfolk, forskere og NGO’er inden for energiområdet. Hvert tredje år afholdes World Energy Congress, som er verdens førende energikongres med op mod 10.000 deltagere fra 120 lande.

WEC-Danmark
WEC har nationale komiteer i over 90 lande. WEC-Danmark er den danske nationale medlemskomite under World Energy Council og repræsenterer de danske interesser ved WEC's møder og øvrige aktiviteter.

DTU flot repræsenteret i WEC-Danmark

Institutdirektør Søren Linderoth, DTU Energi, er præsidiemedlem i WEC's danske nationalkomite.

Chefkonsulent Leif Sønderberg Petersen, Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling, er generalsekretær for WEC's danske nationalkomite.

WEC websites

WEC's globale website rummer en stor mængde viden, publikationer og databaser inden for energiområdet.

WEC-Danmarks website rummer danske og globale energinyheder samt omtale af danske medlemsarrangementer.

http://www.natlab.dtu.dk/internationalt_samarbejde/wec
24 OKTOBER 2017