Bæredygtig energi

Integrerede energisystemer

DTU forsker i bæredygtige energikilder, energisystemer, energilagring og konvertering af energi til energiefterspørgsel. Koordineringen af aktiviteterne er hidtil foregået på DTU Nationallaboratoriet for Bæredygtig Energi. Nu overføres disse opgaver til andre enheder på DTU, herunder Afdelingen for Forskning og Relationer samt Afdelingen for Innovation og Sektorudvikling.

DTU INTERNATIONAL ENERGY REPORT 2015

Energy systems integration for the transition to non-fossil energy systems

Download report

Download presentations