DTU International Energy Report 2016

Energirapporter

DTU International Energy Report serien beskæftiger sig med globale, regionale og nationale perspektiver på aktuelle og fremtidige energispørgsmål.

DTU International Energy Report 2016

The Energy-Water-Food Nexus - from local to global perspectives

Vand er af afgørende betydning for energisektoren. For eksempel kræver langt de fleste kraftværker store mængder kølevand for at producere elektricitet. Omvendt bruges der masser af energi på at udvinde og fordele rent drikkevand. Spildevandet skal renses gennem energikrævende processer. Moderne landbrug er baseret på rigelig adgang til både energi og vand. Derfor skal de tre livsvigtige sektorer ses i sammenhæng i den såkaldte Energi-Vand-Fødevare Nexus. Der er voksende pres på alle tre sektorer som følge af befolkningstilvækst, og klimaændringerne øger dette pres. Alligevel træffes de politiske og administrative beslutninger af hver sine institutioner inden for hver af de tre sektorer, ofte uden blik for de mange sammenhænge og gensidige påvirkninger. DTU International Energy Report 2016 behandler disse spørgsmål og analyserer udfordringer og muligheder for at behandle de tre sektorer i sammenhæng, lige fra lokalt til globalt plan. Målet er at øge forsyningssikkerheden og bæredygtigheden i alle tre sektorer.

DOWNLOAD REPORT

DOWNLOAD PROGRAM FOR PRÆSENTATION

DOWNLOAD PRÆSENTATIONER FRA KONFERENCEN


 

DTU International Energy Report 2015

Energy systems integration for the transition to non-fossil energy systems

DTU’s årlige energirapport fokuserer i 2015 på de ændringer i energisystemerne som er nødvendige for den grønne omstilling. En omstilling der skaber problemer for elnettet. Men ved at lade elnettet spille tæt sammen med naturgasnettet, fjernvarmenettet og transport er vejen banet vejen for et fossilfrit energisystem i fremtiden.

LÆS MERE OG DOWNLOAD RAPPORT

DOWNLOAD PRÆSENTATIONER FRA KONFERENCEN

 


 

DTU International Energy Report 2014

 

Wind energy - drivers and barriers for higher shares in the global power generation mix

 

Wind energy offers great potential for reducing greenhouse gas emissions, securing sustainable energy supply and creating new jobs.

Facts that have led to renewed efforts in the technological development of wind turbine technology as well as for integrating larger amounts of wind energy in the energy systems.

DTU International Energy Report 2014 addresses a selection of scientific and technical issues relevant to further increase the share of wind power in the global electricity mix. It covers the assessment and forecasting of wind resources, the development of wind energy technologies, the integration of large amounts of fluctuating wind power in future energy systems, and the economic aspects of wind power.


READ MORE

Hvem læser DTU International Energy Report?

Læserne findes blandt DTU kolleger, samarbejdspartnere og kunder, finansieringsorganer, institutionelle investorer, ministerier, myndigheder og internationale organisationer som EU, IEA, WEC og FN.

Kontakt

Ulla Høeberg Jørgensen
Specialkonsulent
Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
45 25 78 64
http://www.natlab.dtu.dk/Energirapporter
24 OKTOBER 2017