Halden

OECD Halden project

OECD Halden Project

Danmarks bidrager til de fælleseuropæiske eksperimenter ved den norske reaktor i Halden. Der er bevillinget  2,4 millioner kroner årligt på Finansloven til dette samarbejde inden for rammerne af OECD's Halden Reactor Project.

Danmarks deltager med at udvikle metoder til integreret miljø- og risikomanagement under hensyntagen til menneskelige og organisatoriske faktorer og udvikling af metoder til analyse af tekniske systemers sikkerhed og pålidelighed.

Endvidere bidrager Danmark til varetagelsen af samspillet mellem mennesker og avancerede tekniske systemer med henblik på etablering af koncepter for sikker og effektiv håndtering af komplekse arbejdsopgaver. Samarbejdet administreres af Danmarks Tekniske Universitet og inddrager især DTU Management Engineering og DTU Elektro.

DTU i bestyrelsen

Katrine Krogh Andersen, Forskningsdekan, er medlem af bestyrelsen for Halden Reactor Project.

Læs mere

Læs mere om The Halden Reactor Project på:

OECD's Nuclear Energy Agency website

Det Norske Institutt for Energiteknikk's website

http://www.natlab.dtu.dk/internationalt_samarbejde/halden
24 OKTOBER 2017